Stödet för Medborgarplattformen ökar

Två politiska opinionsmätningar har i dagarna publicerats i Polen. Den första, som kom från Kantar Millward Brown, är mer långsiktig och visar skillnaderna sedan i december. Enligt den skulle regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) få 34 % av rösterna om det vore val idag, -1 %.

Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ska enligt den mätningen ha ökat med 9 % under de senaste tre månaderna, från 15 % till 24 %.

Den stora förloraren är Moderna som tappar hela 9 % och landar på 11 %.

Populistiska Kukiz’15 ochPSL (Bondeförbundet) klarar sig precis över 5 %-spärren.

Enligt den andra mätningen, som gjorts av Cbos, som jämför med resultatet från februari månad, skulle PiS få 37 % (-3), Medborgarplattformen 19 % (+2), Kukiz’15 9 % (+1), Moderna 8 % och PSL 5 % (+2).

Man ska naturligtvis inte dra alltför långtgående slutsatser av två opinionsundersökningar från två olika opinionsinstitut och som dessutom berör olika lång tid. Men båda tycks visa att Medborgarplattformen fått ökat stöd bland väljarna, och att PiS tappat någon eller några procent. Förloraren är Moderna.

Lyftet för Medborgarplattformen kan hänga samman med konflikten kring Donald Tusk, f.d. ordförande i partiet, som efter protester från PiS-regeringen valdes om till ordförande i Europeiska rådet. Andra undersökningar har visat att en stor majoritet av befolkningen gärna ser att polacker får höga befattningar i EU, oavsett partitillhörighet.

Moderna har förlorat rejält sedan december, sannolikt huvudsakligen på grund av den alltför långdragna protesten i parlamentet och på grund av att Moderna-ledaren Ryszard Petru tog semester mitt i strejken och reste söderut på semester tillsammans med en kvinna som han inte var gift med. (TVN, Rzeczpospolita och wB 10/12 mars 17)