Stödet för regeringen minskar

Premiärminister Beata Szydło. Foto: FB.

Drygt en tredjedel av polackerna, 36 %, gillar premiärminister Beata Szydło och hennes regering, och något färre – 33 % – är i stället negativa, visar en färsk opinionsundersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Undersökningen genomfördes i början av mars, just när regeringen lanserat EU-parlamentarikern Jacek Saryusz-Wolski som kandidat i valet av ordförande i Europeiska rådet – ett val som vanns av den sittande ordföranden Donald Tusk med 27 röster mot 1 (Polen).

Regeringens stöd har minskat något, de negativa ligger kvar på samma nivå som tidigare men de som är osäkra har ökat med 2 % och uppgår nu till 28 %.

De som stöder regeringen Szydło är politiskt konservativa lite äldre personer, ofta lågutbildade, flitiga kyrkobesökare med en månadsinkomst på 650 złoty (drygt 1500 svenska kronor).

Nästan hälften av dem som gynnas av det nya barnbidraget 500+ (drygt 1200 kr per barn och månad från och med andra barnet) stödjer till stor del regeringen – 48 %.

Och tvärtom – de som ogillar regeringen röstar vänster, har högre utbildning, bor i storstäderna och tjänar över 2000 złoty (4700 kr) i månaden. De har antingen vuxna barn eller bara ett barn och får alltså inte del av det nya flerbarnsbidraget.

Av dem som gillar regeringen röstar de flesta på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) eller på populistpartiet Kukiz’15.

Oppositionspartierna Medborgarplattformens (PO) och Modernas väljare ogillar inte oväntat i högre grad regeringen än PiS egna väljare.

Kritiken mot den ekonomiska politiken har ökat – februaris 45 % har stigit till 48 % i mars. Bara 42 % tror att det ekonomiska kommer att förbättras av regeringens politik.

Premiärminister Beata Szydło har tappat lite i popularitet. 44 % tycker att hon sköter sig bra, mot 46 i februari, och de missnöjda har ökat med 2 % till 42 %. (Onet.pl 13 mars 17)