Polen kan satsa på kärnkraften

EU-kommissionen känner oro för att Polen inte har någon långsiktig energipolitik och pekar på kärnkraften som ett alternativ. Även antalet vindkraftverk bör öka för att andelen brunkol och därmed utsläppen ska kunna minska.

Miljö och utsläpp är ett av de områden där Polen och EU har svårt att komma överens. Kol är viktigt i Polen – premiärminister Beata Szydło, som själv kommer från gruvområdet i sydvästra Polen, lovade i sin valkampanj att satsa på gruvindustrin. Det skulle ge fler jobb i det krisdrabbade gruvområdet och billig energi till medborgarna.

EU vill sänka utsläppen och Szydło har flera gånger sagt att varje land måste få besluta om sin energimix.

Men planeringen av kärnkraftverk i Polen har pågått i ett decennium, och energiminister Krzysztof Tchorzewski säger nu att kärnkraft kan lösa problemet.

Ett kärnkraftverk med tre reaktorer i Polen kommer att förändra energimix och förbättra landets förhandlingsposition i samtalen med EU-kommissionen, säger Tchorzewski. Då skulle vi kunna behålla vår kolkraft längre. En reaktor skulle kunna tas i bruk redan 2030 och de övriga senast 2050. Om vi tar med utvecklingen av förnybar energi kommer vi klart under EUs utsläppsnormer.

Vindkraft är han däremot inte så imponerad av.

Kärnkraft är säkrare än havsbaserade vindkraftparker, säger han. (Warsaw Voice och wB 16 mars 17)