Czartoryski om försäljningen: Ren utpressning

Leonardo da Vincis berömda målning Damen med Hermelinen.
Foto: Cezary Piwarowski, wikipedia.

Det var ren utpressning! Så beskriver furst Adam Czartoryski polska statens köp av släktens stora konstsamling för den spanska tidningen ABC.

Samlingen, som innehåller 86 000 konstverk, bland dem Leonardo Da Vincis berömda målning Damen med hermelinen och Rembrandts Den barmhärtige samariten, har länge setts som en nationalskatt.

För fem månader sedan föreslog kulturminister Piotr Gliński att staten skulle köpa konstsamlingen för 100 miljoner euro (runt en miljard svenska kronor) – den har värderats till åtta miljarder złoty (25 miljarder kronor).

Han påpekade att staten enligt lag har rätt att överallt i världen beslagta det som anses vara av historisk betydelse för landet om det inte tas omhand som det ska, säger släktens huvudman Adam Karol Czartoryski till ABC. Så gick förhandlingen med polska staten till, det var på samma sätt som under nazismen och kommunismen.

Läs vidare >>