Drygt var fjärde väljare stödjer PiS

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tappar nu stöd och får stöd av 27 % av de svarande i en opinionsundersökning från Kantar Public.

Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ökar och landar på 24 %. Gapet mellan de två största partierna har alltså minskat rejält. Jämfört med den förra mätningen för ett halvår sedan har PiS tappat 2 % och Medborgarplattformen ökar med 10 %.

Som det ser ut har PiS alltså förlorat på sin kampanj mot Donald Tusk – en annan opinionsundersökning visar att över 75 % av polackerna ser valet av Tusk till EUs permanente rådsordförande som bra för Polen.

PiS har som högst varit uppe i 40 %, ett resultat av det nya generösa barnbidraget och den utlovade sänkningen av pensionsåldern.

Flera olika opinionsundersökningar i februari mars visar på ett minskat stöd för PiS och att väljarna nu går över till Medborgarplattformen.

Även det liberala Moderna, som tog många röster från Medborgarplattformen tycka ha tappat en del av sin attraktionskraft och får i den senaste mätningen 8 %. Av övriga partier fick populistiska Kukiz’15 11 % och Vänsteralliansen (SLD) skulle ta sig över 5 %-spärren om det vore val idag. (Warsaw Voice och wB 28 mars 17)