Om konsten att förstå Kaczyński

Journalisten och historikern Peter Johnsson.
Foto: Carlssons förlag.

Peter Johnsson inleder sin utmärkta bok Polen! Quo Vadis? (Carlssons förlag) med en genomgång av tänkare som under seklerna sysslat med demokratifrågor. I synnerhet två av dem ser han som inspiratörer till Polens starke man, Jarosław Kaczyński. Det är den polska professorn Stanisław Ehrlich i Warszawa och den tyska 1800-talsfilosofen Carl Schmitt. Båda menar att den politiska makten står över lagen – den som har makten har också rätt att ändra lagen om det behövs för att uppnå den egna politiska visionen.

Med det i bakhuvudet är det lätt att se mönstret. Det första regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) efter valet hösten 2015 gjorde var att lamslå Konstitutionsdomstolen – makten står ju över lagen.

Läs vidare >>