Oppositionen vid ett vägskäl

Den polska oppositionen har fått vind i seglen. Opinionsmätningarna pekar uppåt medan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) förlorar stöd bland väljarna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringen tampas med massiva protester i många miljöer – lärare, sjukvårdspersonal, domare, militärer, lantbrukare, kvinnor, EU-anhängare. Varje vecka går människor ut för att protestera mot PiS-regeringens förehavanden. Missnöjet är också stort med att regeringen isolerar Polen på den internationella scenen, monterar ned rättsstaten, av allt att döma gör stora ansträngningar att föra Polen ut ur EU och dessutom systematiskt försämrar landet säkerhet genom att orsaka officerarnas massflykt och göra märkliga affärer.

Läs vidare >>