– Nej, för hemma fanns inget att äta!

Kulturskribenten och författaren Grzegorz Flakierski.
Foto: Nina Wågberg

Grzegorz Flakierskis nya bok är en anspråkslös liten volym med det tilltalande namnet Familjealbum. Associationerna går till fotoalbum förstås, och i de korta berättelserna visar han fram bilder av släktingar ur det förflutna.

Särskilt mormor fängslar – hon växte upp i en fattig by i Polen, flyttade till storstaden, skaffade sig ett yrke, tog studentexamen och engagerade sig i politik. Här vill jag veta mer: hur kom det sig och hur gick det till?

En annan bild som gör stort intryck handlar om J, som i tidiga tonår tvingades bevittna hur en hånfull nazistisk soldat vid ankomsten till koncentrationslägret dränkte hans far i ett smutsigt dike.

Men ibland slutar bilderna i ett frågetecken för läsaren. Flakierski utgår ifrån att nutidsmänniskan i Sverige förstår hur det fungerade mellan judar och polacker under kriget, och så är det inte alltid.

Jag har också lite invändningar mot ordrikedomen. Som läsare får jag värja mig mot en viss pratighet för att nå fram till den strama skönheten i mormors avslutande ord i berättelsen om den tyfussjuke: Nej, för hemma fanns ingenting att äta. Det är nästan isländskt i sin kärvhet som tydligare än alla övriga ord i blixtbelysning visar upp fattigdomen.

Gunilla Lindberg

Familjealbum ges ut på Alyasiris förlag.