Polen överklagar sänkta utsläppsgränser

Publicerad 2017-04-05 15:16

Smogen ligger tät över Warszawa och hela landet.
Foto: Gunilla Lindberg.

Polen överklagar EUs nya utsläppsgränser, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Det handlar både om hur reglerna ska genomföras och fördelningen av utsläpp mellan länderna, säger en polsk diplomatisk källa till PAP. Reglerna följer inte principerna om lojalt samarbete, öppenhet och proportionalitet.

I december sänkte EU gränserna för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar från kraftverk, bilar och hushåll. Detta drabbar Polen hårt eftersom landet är beroende av sitt kol för att producera el.

De nya gränserna skulle kosta hela EU cirka 2 miljarder euro per år från 2020, och en fjärdedel av det beloppet – 500 miljoner euro – skulle falla på Polen, skriver PAP.

Medan de flesta andra länder av miljöskäl försöker minska ner på användningen av kol lovade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i stället inför valet i oktober 2015 att investera i den krisdrabbade gruvbranschen. En rejäl omstrukturering av de statliga gruvorna året före valet innebar att gruvområdet i premiärminister Beata Szydłos hemregion Katowice drabbades av stor arbetslöshet. Kolet är också den energiform som är billigast i Polen, eftersom det finns stora koltillgångar i de sydvästra delarna av landet.

Samtidigt har många stora polska städer, särskilt Warszawa och Kraków, drabbats svårt av den farliga smogen. Gränsvärdena för luftföroreningar överskrids ofta och mycket. (Polskie Radio och wB 5 april 17)Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner