Krigsmuseer i Gdańsk får slås ihop

Museet för andra världskriget i Gdańsk.
Bild från museets hemsida.

Nu är det fritt fram för kulturminister Piotr Gliński att slå ihop det nyöppnade Museet för Andra Världskriget i centrala Gdańsk med det mer obetydliga Westerplattemuseet vid hamninloppet.

Avgörandet fälldes av Högsta Förvaltningsdomstolen, NSA, som på onsdagen kom fram till att en sammanslagning går för sig.

Museet för Andra Världskriget invigdes nyligen efter flera års förberedelser. Avsikten har varit att visa polackernas erfarenheter av kriget i ett europeiskt och globalt sammanhang, så att man lättare kan förstå dels det som var speciellt för Polen och dels det som hände i andra länder. Museet ligger centralt i Gdańsk, inte långt från Posthuset där en av krigets första sammandrabbningar ägde rum.

Kulturminister Piotr Gliński föreslog förra året att museet skulle slås samman med det museum som ligger ute på Westerplatte, där de första skotten i andra världskriget avlossades den 1 september 1939.

Gliński anser utställningarna i stället ska visa kriget ur polsk synvinkel och framhäva krigets positiva sidor, som patriotism, formandet och stärkandet av karaktärer och åskådningar eller motståndets påhittighet. Utställningarna bör fokusera mer på polackernas kamp mot nazistiska och sovjetiska trupper under andra världskriget.

Museiledningen, som arbetat tillsammans med kända historiker som Timothy Snyder och Norman Davies, menar att man inte kan förklara Polens historia utan att sätta den i sitt sammanhang.

Av regeringen inkallade experter förklarade förra året att utställningarna inte förklarar tillräckligt tydligt att polackerna är patrioter och katoliker, och att det därför är svårare för besökarna att förstå polackernas särart.

Experterna bedömde också utställningen som vänster-liberal och pseudo-universell. (Rzeczpospolita, TVN, wpolityce, NPR m.fl. 5 april 17)