Styrräntan ligger kvar på 1,5 %

Centralbanken beslöt på att låta styrräntan ligga kvar på 1,5 %. Beslutet var väntat. Räntan har legat på samma nivå i över två år. (Warsaw Voice 6 april 17)