Byggboom i Polen fortsätter hela året

Byggmarknaden går bra även i år men man räknar med en nerkylning 2018. Det visar en undersökning från fastighetsvärderingsföretaget Emmerson Evaluation.

Hushållens ekonomi har förbättrats i takt med den sjunkande arbetslösheten och de nya barnbidragen ger ett rejält tillskott i kassan för många barnfamiljer.

Den väntade räntehöjningen nästa år kommer sannolikt att dämpa bostadsmarknaden, skriver Emmerson Evaluation i sin rapport. (Warsaw Voice 7 april 17)