Polackerna i riskzonen för mässlingsepidemi

Många polacker är inte vaccinerade mot mässling.
Foto: wikipedia

Mässlingen är på frammarsch i världen och ett av de länder som är hotade är Polen, det framgår av en rapport från WHO, Världshälsoorganisationen. Under de senaste tolv månaderna har 140 personer insjuknat i mässling – en siffra som har ökat i flera år.

90 % av de polska barnen vaccineras mot mässling, men för att epidemier inte ska kunna uppstå krävs att 95 % av befolkningen är immun.

Vaccination är obligatoriskt men inte gratis, och många drar sig för utgiften, särskilt de som har flera barn. Föräldrar till oskyddade barn kan dömas till böter på 2500 zloty (6000 svenska kronor), vilket drabbar några hundra par om året. Ett problem är också att många vuxna inte är vaccinerade.

I Polen infördes obligatorisk vaccinering 1975, dessförinnan insjuknade tiotusentals personer varje år – 1969 var det hela 190 000 personer som blev sjuka, och över 300 dog. 1975 var man nere i 61 dödsfall.

Men den misstänksamhet mot mässlingsvaccin som på senare tid spritt sig i världen har inneburit att många nu inte låter sina barn vaccineras. (TVN och wB april 17)