Stödet för PiS ökar igen

Om det vore val idag skulle regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) få 37 % av rösterna och oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) 26 %. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Stödet för PiS och de två små högerpartierna Solidariska Polen och Polen Tillsammans, som gick till val på PiS vallistor, har inte förändrats i Cbos mätningar under den senaste månaden. Medborgarplattformen med sina 26 % har däremot ökat med 7 % sedan förra månaden.

På tredje plats ligger populistiska Kukiz’15 med 9 %. Ryszard Petrus liberala parti Moderna tappar 3 % och ligger nu och nosar på 5 %-spärren.

Partier som PSL (Bondeförbundet) och Vänsteralliansen (SLD) skulle inte komma in i parlamentet om det vore val idag.

Valdeltagandet skulle ha blivit 67 % vilket är högt för Polen generellt sett.

Andra opinionsundersökningar i vår har visat på ett sviktande intresse för PiS och en del av det kan tillskrivas partiets envisa motstånd mot att Donald Tusk skulle väljas om till ordförande i Europeiska rådet.

I gengäld tycks oppositionens krav på en förtroendeomröstning om regeringspartiet i stället ha stärkt PiS i april. Det var uppenbart att omröstningen skulle sluta till regeringens fördel – PiS har egen majoritet i kammaren – men oppositionen ansåg att debatten gav möjlighet att lyfta viktiga frågor. Möjligen har väljarna inte tyckt att debatten gav särskilt mycket.

I början av månaden, när den aktuella undersökningen genomfördes var Smolenskutredningen särskilt aktuell. Den 10 april var det exakt sju år sedan olyckan och i synnerhet försvarsminister Antoni Macierewicz har gått ut stort med att haveriutredningen hade viktiga resultat att tillkännage. Så blev emellertid inte fallet – men då var opinionsundersökningen slutförd. (TVN och wB 7 april 17)