Effektivt men långsamt anti-korruptionsarbete i Polen

Efter effektiva reformer har korruptionen inom polisväsendet minskat, och polackerna har ett ökat förtroende för att polisen försöker och lyckas bekämpa korruption.
Foto: Gunilla Lindberg

Polen försöker förbli ett föregångsland vad gäller korruptionsnivåer inom det geografiska område som tidigare låg öster om Europas så kallade järnridå.

I början av varje år publicerar organisationen Transparency International sin världsomfattande rapport med uppskattade korruptionsnivåer i nästan alla världens länder. Länderna högst upp är de minst korrupta; här brukar de nordiska länderna placera sig. I år hamnade Polen på plats 29, att jämföra med exempelvis plats 41 år 2011, och 2008 då placeringen blev 58.

Läs vidare >>