Regeringen ser ljust på framtiden

Finans- och utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.
Foto: wikipedia.

Regeringen ser i sin finansplan för 2017–2020 positivt på framtiden och landets ekonomi beräknas växa 3,9 % under både 2019 och 2020. I år blir tillväxten 3,6 % och nästa år 3,8 %. Det rapporterar den statliga nyhetsbyrån PAP.

Arbetslösheten fortsätter sjunka och år 2020 tror finansdepartementet på låga 4 %.

Lönerna och den privata konsumtionen ökar också, den genomsnittliga inflationen beräknas till 1,9 % i år, 2,3 % åren 2018–19 och 2,5 % året därpå.

Underskottet blir 2017 måttliga 2,9 % – under EUs 3 %-gräns alltså, och därefter allt lägre: 2,5 % 2018, 2 % 2019 och 1,2 % 2020. (Polskie Radio 26 april 17)