Kyrkans män måste anmäla övergrepp mot barn

Från den 13 juli 2017 blir även präster och biskopar tvungna att anmäla till åklagaren om de får kännedom om pedofili inom kyrkan.

Enligt ny lag som träder i kraft i sommar måste alla som får kännedom om brott mot barn, som sexuella övergrepp eller barnmisshandel, anmäla till brottsbekämpande myndigheter.

Hittills har det bara varit en ”social plikt” för icke-statliga institutioner som katolska kyrkan att anmäla sexualbrott mot barn. (fakt.pl maj 17)