Moody’s: Polens utsikter åter stabila

Även kreditvärderingsinstitutet Moody’s ser positivt på Polens ekonomiska framtid.

Kreditbetyget får ligga kvar på A2, och utsikterna bedöms som stabila.

De risker som tidigare fanns vad gällde finanspolitiken för ett år sedan har nu avtagit, skriver Moody’s i sin rapport. Budgetunderskottet har minskat från 2,6 % av bnp till 2.4 %.

Oron för ett försämrat investeringsklimat fick Moody’s att förra året sänka utsikterna från stabila till negativa, men i den nya rapporten ligger de på stabila igen. (Polskie Radio 13 maj -17)