Tusk kallas att vittna igen

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet.
Foto: wikipedia.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kallas åter till vittnesförhör i utredningen av Smolenskolyckan 2010 då president Lech Kaczyńskis flygplan störtade och alla 96 ombord omkom.

Åklagarna i den återupptagna haverikommissionen utreder misstankar om att den dåvarande regeringen – där Tusk var premiärminister, inte skulle ha begärt tillstånd för polska rättsläkare att obducera de omkomna i Ryssland. Åtalet gäller misstänkt ”diplomatiskt förräderi”.

Året efter flygolyckan ifrågasattes identifieringen av kvarlevorna och efter 2011 ifrågasattes de ryska obduktionerna och när polska myndigheter lät öppna nio gravar visade det sig att kroppsdelar från sex av offren förekom i fel kistor.

Utredningarna av Smolenskolyckan är en del i det inrikespolitiska spelet i Polen. Den omkomne presidenten Lech Kaczyńskis bror Jarosław Kaczyński är ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och han ser Tusk som sin främste inrikespolitiske fiende. Där Tusk i sin politik strävade efter att öppna upp Polen mot Europa och väst, vill Kaczyński att Polen ska sluta sig samman och minnas till sin ärorika historia. Det har bland annat medfört att många av de lagar som PiS-regeringen snabbt trummade igenom under sin första tid vid makten har ifrågasatts av EU – lamslagningen av Konstitutionsdomstolen, inskränkningen av mediefriheten, begränsningen av församlingsfriheten o.s.v.

I april var Tusk inkallad som vittne i en annan rättegång. Då anklagades två före detta chefer för att utan tillstånd ha samarbetat med den ryska underrättelsetjänsten FSB när Polen skulle dra tillbaka sina trupper från Afghanistan.

De olika rättegångar där Tusk nu kallas att vittna ingår i den systematiska kampanj som PiS driver för att misstänkliggöra honom och förhindra att den förre regeringschefen blir vald till president i Polen 2020, då hans mandat i Europeiska rådet går ut. (Polskie Radio och wB 16 maj 17)