Receptkrav för dagen efter-piller

Dagen efter-pillret ellaOne. Foto: ellaOne.

I Polen krävs i fortsättningen läkarrecept för den kvinna som vill köpa det s.k. dagen efter-pillret. Beslutet fattades i parlamentet i veckan som gick.

Recepttvånget är ett led i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ansträngningar att begränsa kvinnors självständighet. Det planerade totalförbudet mot abort stoppades i höstas efter enorma protester från både kvinnor och män. I stället inrättades särskilda bidrag för föräldrar som frivilligt föder fram svårt handikappade foster. Det är enligt den nuvarande abortlagen förbjudet att avbryta en graviditet – undantagen är om moderns liv är i fara, om fostret är svårt missbildat och om graviditeten har tillkommit under incest eller våldtäkt. Efter beslutet om stöd till familjer med svårt handikappade barn har det hörts röster om att kvinnor som blivit gravida vid våldtäkt eller incest skulle kunna få samma bidrag för att föda. Att dra in rätten att köpa dagen efter-piller över disk på apoteken är ett led i samma politik. PiS och katolska kyrkan har stora svårigheter med den så kallade genderpolitiken som innebär lika rättigheter för män och kvinnor – och homosexuella.

Effekten har blivit att läkare är oroliga för att undersöka gravida kvinnor – om det skulle bli missfall kan man bli misstänkt för att ha genomfört en olaglig abort. Det finns också en samvetsklausul i polsk sjukvård – vårdpersonal har rätt att vägra utföra aborter med hänvisning till sin religion – och den utnyttjas av många. Det är alltså mycket svårt att få abort idag i Polen, och PiS betar på punkt efter punkt av de hinder som står i vägen för vad som i praktiken blir ett totalt förbud – med undantag för om moderns liv är i fara.

I ett känt fall för ett tiotal år sedan fick en gravid flerbarnsmamma veta att hennes syn skulle bli förstörd vid förlossningen. Ingen läkare ville utföra en abort, barnet föddes och modern blev blind.

Men för att polska kvinnor ändå ska ha tillgång till dagen efter-piller har organisationen Women on Wawes inrättat en telefonlinje, där det går att beställa ett recept. (Rzeczpospolita och wB 25/27 kan 17)