Zbigniew Brzeziński – patriot och realist

Rosalynn Carter och Zbigniew Brzeziński besökte Polens kardinal Stefan Wyszyński. Foto: NARA, wikipedia.

Arkitekten bakom den amerikanska utrikespolitiken i slutet av 1970-talet och en av de mest inflytelserika polackerna i världen, professor Zbigniew Brzeziński har gått bort 89 år gammal.

Brzeziński föddes i Warszawa 1928. Hans far var diplomat i Berlin och Moskva. Den unge Zbigniew blev därmed vittne till nazismens födelse och de stora utrensningarna i Sovjet på 1930-talet. Andra världskrigets utbrott ledde till att ”Zbig” och hans familj stannade i Montreal i Kanada där pappan var generalkonsul. Familjen återvände aldrig till Europa.

Läs vidare >>