Näst flest fall av dödlig lungcancer i Polen

Den farliga cigaretten. Foto: Tomasz Sienicki.

Tobak är en av de största hälsoriskerna som går att undvika i EU, rapporterar EUs statistikbyrå. År 2014 dog 272 000 personer dog i tobaksrelaterad cancer – alltså cancer i främst lungor men också luftstrupe och luftrör. Cancer i andningsorganen är den vanligaste typen av dödlig cancer i EU. Två tredjedelar av dem som avlider i lungcancer är män, en tredjedel är kvinnor.

I Ungern är situationen värst – där dör 25 % av alla cancersjuka i lungcancer. På andra plats med 24 % kommer Polen, Belgien, Danmark, Grekland och Nederländerna.

Portugal ligger bäst till med 15 %, Lettland, Slovakien och Sverige med 16 %, visar rapporten. (Eurostat 31 maj 17)