Polen går inte med i EMU förrän tidigast om tio år

Centralbankschefen Adam Głapiński.
Foto: Piotr Malecki för NBP, wikipedia.

Nya besked från EU om att samtliga medlemsländer utom Danmark väntas gå med i eurosamarbetet före 2025 har väckt oro bland de länder som inte ingår i eurozonen. Bland dem finns både Polen och Sverige.

Polen har inget intresse av att ansluta sig till eurozonen under de närmaste tio åren, skriver centralbankschefen Adam Głapiński på tisdagen i en artikel i Financial Times.

En vidareutveckling av den ekonomiska och monetära unionen ligger på is, och alla idéer, inklusive de från Paris, om att påskynda EU-integrationen är bara drömmar. Inga större medlemsstat är villig att ge upp sin beslutanderätt över viktiga frågor om skatter och utgifter, anser Głapiński. EU-länderna utanför EMU har ingen brådska att gå med i euron, skriver han. Det är svårt att föreställa sig vad som skulle kunna vända denna motvilja inför ökad ekonomisk integration.

Enligt Glapiński såg de central- och östeuropeiska länder som anslöt sig till EU under 2000-talet inledningsvis euromedlemskap som något hedersamt. Men, skriver han, sedan har statsskuldkrisen förstört all tro på att euroområdet är ett nytt Jerusalem. De flesta nya medlemsländerna har avskrivit frågan om den gemensamma valutan, och Warszawa har gett signal om att vi inte har något intresse av att gå med under de närmaste tio åren.

Vissa purister hävdar att länder som inte går med i eurozonen bryter mot EU-fördraget, skriver Głapiński, men EUs ledarskap måste veta att det skulle vara dumt att tvinga ett land att uppfylla fördragsenliga skyldigheter mot folkets vilja. (Polskie Radio och wB 31 maj 17)