Polen kan få minskade EU-bidrag

EUs budgetkommissionär Günther Oettinger.
Foto Rudolf Simon, wikipedia.

EUs fonder för fattigare länder och regioner kan komma att villkoras efter 2020. Det sade budgetkommissionären Günther Oettinger på tisdagen. Han avser att lägga fram ett förslag om att det under nästa budgetperiod, 2021–2027, ställs strängare krav på dem som ska kunna kvittera ut stora bidrag från sammanhållningsfonderna.

I Europeiska rådet, där ledarna för alla medlemsstaterna träffas, anser inte alla det är ekonomiskt meningsfullt med alla de program som vi finansierar via fonderna, sade Oettinger. Vi bör nog ha bättre kontroll över hur medlemsländerna och regionerna använder pengarna.

Han talade om att det inom Europeiska rådet finns vissa tvivel om ifall sammanhållningsfonderna används på rätt sätt, och hur man skulle kunna förbättra det.

Men flera medlemsstater anser också att det bör införas strängare villkor för länder som Polen och Ungern som inte visar solidaritet under flyktingkrisen, förklarade budgetkommissionären. Länder som inte följer EUs lagstiftning ska inte heller få lika mycket pengar som nu, och länder som inte tar sin del av de asylsökande ska heller inte kunna hämta ut miljarder euro från Bryssel. Inte minst som det blir mindre pengar att fördela när Storbritannien lämnat unionen.

Förslag om att hindra vissa medlemsländer från att få bidrag ur EUs fonder strider mot EUs fördrag, svarar premiärminister Beata Szydło. (EUobserver och wB 31 maj 17)