Ukrainare i Polen är inte flyktingar

Det finns över en miljon ukrainare som arbetar i Polen, och de tycks bli fler trots att främlingsfientligheten ökar. De flesta har kommit efter EuroMaidan 2014 då den egna valutan sjönk som en sten och det var svårt att få pengarna att räcka till.

Sedan det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa (PiS) kommit till makten har de främlingsfientliga strömningarna ökat och de polsk-ukrainska relationerna försämrats – trots att Polen föredrar migranter från det forna Sovjetunionen som har en liknande kulturell bakgrund.

Läs vidare >>