OECD tror på högre tillväxt i Polen i år

OECD höjer prognosen för Polen 2017 från 3,2 % till 3,6 %. Utsikterna för 2018 ligger kvar på 3,1 %, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Tillväxten av bnp beräknas under åren 2017–2018 överstiga 3 %. Orsakerna är den kraftiga privatkonsumtionen som följer av ökade inkomster och ökade sociala transfereringar, skriver OECD i sin junirapport. EU-finansierade offentliga investeringar ökar igen, en stark konjunktur och låga realräntor väntas stödja företagens investeringar.

Regeringens i sin tur antog på tisdagen budgeten för 2018, som bygger på att tillväxten blir 3,8 %, inflationen 2,3 % och arbetslösheten 6,4 % (idag 7,5 %). Finansminister Mateusz Morawiecki ser också den inhemska konsumtionen som drivkraften. Utöver det kommer de offentliga investeringarna som finansieras med hjälp av EU att accelerera. Han drar därför slutsatsen att tillväxten blir högre än de 3,6 % som är målet i år. (Polskie Radio 7 juni 17)