Tusk varnar för Nord Stream 2

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet.
Foto: wikipedia.

Polen vill stoppa den planerade gasledningen Nord Stream 2 som ska förbinda Ryssland med Tyskland. Det säger sjöfartsminister Marek Gróbarczyk efter tisdagens regeringssammanträde.

Det tysk-ryska projektet har sitt upphov i den orangea revolutionen vintern 2004–05, då Moskva försökte stoppa de upproriska genom att stänga av tillförseln av naturgas till Ukraina. Även polacker och tyskar satt och frös den vintern, eftersom den ryska naturgasen till Västeuropa kom via de ledningar som gick genom Ukraina. För Berlin var det oacceptabelt, och efter diskussioner med Moskva uppstod tanken att bygga en gasledning utanför Ukraina – och Polen för den delen – från Ryssland direkt till Tyskland. Lösningen blev att dra rören längs Östersjöns botten.

Nord Stream 1 invigdes 2010, och nu planeras Nord Stream 2, som mötts av motstånd i EU – bland annat av Polen och Sverige.

I mitten av juni ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag till ställningstagande från medlemsstaterna inför förhandlingarna om Nord Stream 2. Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande och f.d. premiärminister i Polen, ska enligt tidningen Rzeczpospolita ha vädjat till EU-kommissionen att stoppa projektet.

Nord Stream kom som en reaktion på Rysslands agerande mot Ukraina, skriver Tusk i ett brev till kommissionen, och den viktigaste aspekten är energisäkerheten. Men Nord Stream ökar inte energisäkerheten och leder inte till diversifiering av energikällorna, tvärtom!

Tusk är tydlig med att om Nord Stream 2 byggs är det risk för att gasledningarna genom Ukraina stängs, vilket inte är någon bra idé, särskilt i dag med tanke på den ryska aggressionen mot Ukraina.

Projektet kommer att stärka Moskva, skriver Tusk. (Polskie Radio, Rzeczpospolita och wB 8 juni 17)