Stort matsvinn kan användas till sociala måltider

Även i Polen finns en organisation som i samarbete med butiker och livsmedelskedjor tar vara på mat som passerat bäst före-datum och tillagar sociala måltider som kommer mindre bemedlade till godo.

Varje år kastas över nio miljoner ton mat i Polen, säger Marek Borowski, ordförande i Polska Matbankers federation.

Vi köper för mycket mat, vi planerar för dåligt, vi lagar inte till det innan utgångsdatum är passerat, säger Borowski. Utöver det förekommer mycket svinn i samband med produktion och distribution av livsmedel. Det som inte säljs i tid i butikerna kan användas till sociala måltider, och som Matbanker kan vi utveckla ett bättre samarbete med butiker och kedjor. Bara av det svinn som uppkommer varje dag i livsmedelsaffärer skulle vi kunna får ihop till 100 000 måltider.

Det som oftast kastas är charkuterier, bröd, frukt, grönsaker och yoghurt. Borowski manar nu de polska konsumenterna att planera sina inköp och inte köpa för mycket i taget även om det är extrapris. Maten ska också förvaras väl och användas innan den blivit för gammal. (Puls Biznesu 13 juni 17)