Allt fler polacker är positiva till civilt partnerskap

Över hälften av polackerna, 52 %, anser att homosexuella par ska ha rätt att ingå civilt partnerskap. Acceptansen för homosexuella äktenskap är lägre – där svarar 43 % ja. Bara 16 % tycker att homosexuella par också ska få adoptera.

Det visar en färsk undersökning som opinionsinstitutet Ipsos gjort för OKO.press.

Även när det gäller rättigheter för homosexuella som sambeskattning, arv och sjukhusvård är polackerna i huvudsak positiva.

År 2008 och 2010 gjordes flera undersökningar om hur polackerna ställde sig till civilt partnerskap och siffrorna låg då mellan 35 och 41 %. Acceptansen har alltså ökat.

Det är mest kvinnor som har ändrat sin inställning – 56 % av kvinnorna är för enkönade partnerskap mot 49 % av männen.

Även åldern spelar roll: bland 20- till 40-åringar ligger acceptansen runt 60 %, men sedan avtar det. Bara 38 % av dem som är över 60 år godkänner civilt partnerskap. Ju högre utbildning desto fler är positiva till enkönade partnerskap, och ju längre ut på landsbygden man bor desto fler är negativa. Religiositeten påverkar också, liksom om det finns homosexuella i familjen eller bekantskapskretsen.

Ipsos har också undersökt de svarandes politiska inställning. Det visar sig att Vänsteralliansens (SLD) väljare är mest positiva till homosexuella relationer – över 80 % ja till civilt partnerskap. Även de som stöder oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ligger högt, cirka 76 %. Bland anhängarna till populistiska Kukiz’15 är 56 % positiva, de som röstar på PSL (Bondeförbundet) är mer tveksamma – 40 % säger ja. Den stora majoriteten av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) väljare säger kategoriskt nej till civilt partnerskap och bara 28 % är positiva.

I EU är det sex länder som ännu inte accepterar civilt partnerskap, Polen Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien och Slovakien.

I Polen menar motståndarna att homosexuella inte diskrimineras och om de kräver extra rättigheter kan heterosexuella känna sig diskriminerade, som en av PiS-topparna, Ryszard Czarnecki, efter den stora Jämställdhetsparaden i Warszawa nyligen uttryckte det. (OKO.press 26 juni 17)