Kaczyński på PiS-kongressen: Vi är på rätt väg

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Polen är på rätt väg. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i sitt tal på partikongressen i Przysucha i helgen.

Skolreformen, det nya territoriella försvaret och omorganisationen av de statliga företagen är bland det viktigaste vi har genomdrivit under vår tid vid makten, sade Kaczyński.

Vad gäller omstruktureringen av Konstitutionsdomstolen så blev det mycket väsen för ingenting, kritikerna fruktade att ändringarna skulle hota de demokratiska principerna i landet, men domstolen fortsätter att arbeta som den ska, och trots vad folk säger så är dess utslag inte alltid i vår favör, hävdade PiS-ledaren.

I still tal tog Kaczyński också upp flyktingkrisen.

Vi har moralisk rätt att säga nej till migranter, vi har inte exploaterat deras länder, vi har inte utnyttjat deras arbetskraft och framför allt har vi inte bjudit in dem till Europa. Vår politik har räddat landet från en socialkatastrof och från sänkt levnadsstandard, sade han. Och det faktum att vi använder EUs sammanhållningsfonder betyder inte att vi har förlorat rätten att göra egna bedömningar. Vi anser det bättre att hjälpa flyktingar direkt i deras ursprungsländer, och det gör vi.

EU har ju i flera olika avseenden kritiserat PiS-regeringens åtgärder av oro för att de hotar demokratin och rättssäkerheten, men Kaczyński anser att EU egentligen borde kompensera Polen eftersom det var de övriga medlemsländerna som drog de största fördelarna av Polens anslutning till unionen 2004.

Donald Trumps besök i nästa vecka gläder Kaczyński mycket.

Andra länder i Europa avundas Polen för att USAs president besöker Warszawa före G20-mötet i Hamburg, och britterna rentav är sura på oss för det, sade han. (Polskie Radio och TVP 1-2 juli 17)