Miljöministern förklarar avverkning i Białowieża för Unesco

Många träd i urskogen Białowieża är farliga, hävdar miljöministern. Foto: Ralf Lotys, wikipedia.

Under Unescos konferens i Kraków 2–12 juli kommer miljöminister Jan Szyszko att förklara varför han beslutat att delar av urskogen Białowieża ska avverkas.

Szyszko har fått mycket kritik från miljöorganisationer och från EU, som hotar med sanktioner eftersom Białowieża skyddas av Natura 2000-programmet. Det är stor risk för att avverkningen kan ge irreparabla skador på den biologiska mångfalden.

Szyszko säger att den tredubblade avverkningen helt i linje med EUs regler bara sker i de yngre delarna av skogen som brukar användas för träproduktion, och att avverkningen mildrar angreppen av granbarkborre.

Vi följer EUs lag och återskapar förstörda livsmiljöer, men i hela världen har det beskrivits som avverkning av träd, säger Szyszko till Polskie Radio.

Det är inte sant, det är förtal av Polen, och jag tror att det kommer att klaras ut.

Szyszko är beredd att ta med sig deltagarna i Världsarvsmötet ut i Białowieża för att visa att avverkningen görs för skogens bästa.

För två veckor sedan hävdade Szyszko i parlamentet att Unesco brutit mot lagen när Białowieża 2014 sattes upp på världsarvslistan. Miljöministern hade begärt att åklagaren skulle utreda detta. (Polskie Radio 21 juni–2 juli 17)