Regeringen inskränker rätten till barnbidrag

Det nya flerbarnsbidraget som sedan april 2016 betalas ut till i första hand familjer med mer än ett barn kostar mycket pengar och på regeringens förslag antog parlamentet på fredagen beslut om ett antal förändringar.

Familjerna har rätt till 500 złoty (drygt 1200 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Fattiga familjer med bara ett barn kan få bidraget om ingendera förälderns inkomst överstiger 2000 złoty (4880 kr). För handikappade barn har taket varit 1200 złoty (ca 2900 kronor).

I år avser regeringen att avsätta 23 miljarder złoty (ca 56 miljarder kronor) till detta. Denna summa kan visa sig vara för liten och därför vill man nu ”täta till systemet”.

Förändringarna går ut på att bland annat klämma åt ensamstående föräldrar. Många som lever i informella förhållanden anger att de är ensamstående föräldrar och behöver därmed inte räkna in partnerns inkomst när de ansöker om bidrag även till första barnet. Nu måste de visa att de först ansökt om underhåll från den andra föräldern för att få barnbidraget.

En annan förändring gäller även förlorad inkomst i samband med uppsägning. Myndigheterna misstänker att anställda enas med arbetsgivaren om uppsägning och återanställning med lite lägre lön – en lön som ger rätt till barnbidrag. Nu kommer man inte att kunna ange sänkt inkomst som skäl till att få 500 złoty i månaden om man inom tre månader får anställning hos samma arbetsgivare.

Oppositionen menade att regeringens förslag diskriminerar ensamstående föräldrar och handikappade barn. Det räcker med att en ensamstående mamma tjänar 2000 złoty (ca 4900 kronor) för att gå miste om barnbidraget för första barnet. Medborgarplattformens (PO) parlamentariker föreslog också att alla familjer med ett handikappat barn ska ha rätt till barnbidraget för samtliga barn oavsett inkomst. PO ville även att man skulle bredda definitionen av handikapp. Förslagen röstades dock ner av den parlamentariska majoriteten.

Det börjar bli uppenbart att pengarna inte räcker till och statskassan börjar sina. PiS-regeringen lånar utomlands men även de största populister och ignoranter inom partiet måste till slut inse att man inte kan fortsätta så i all oändlighet.

PiS-väljarna är emellertid glada och nöjda: pensionsåldern har sänkts och barnbidragen hamnar direkt i plånböckerna. Efter oss syndafloden …

Dorota Tubielewicz Mattsson