Anslagen till vård av äldre och multisjuka dras in

Polens enda geriatriska sjukhus, som ligger i Katowice, ingår i det så kallade sjukhusnätet och därmed är finansieringen tämligen säkrad.

Men det finns åtskilliga geriatriska avdelningar på landets sjukhus som går en osäker framtid till mötes. Finansieringen av sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłłs sjukhusnätet gäller inte sjukhusens vårdavdelningar för de äldre.

Så sent som i vintras försäkrade Radziwiłł att vården av de äldre inte är i farozonen. Men hans ord saknade förankring i den nya sjukhuslagen som president Andrzej Duda undertecknade i april 2017.

Läs vidare >>