Fler söker uppehållstillstånd i Polen

Antalet utlänningar som söker uppehållstillstånd i Polen ökar. Under första halvåret 2017 inkom 89 000 ansökningar, vilket är 42 % fler än under samma period 2016 och 87 % fler än 2015.

I de allra flesta fall handlar det om ukrainare som vill ha tillfälligt uppehållstillstånd, säger Jakub Dudziak på Utlänningskontoret till nätportalen Wirtualna Polska. Bara 11 % vill ha permanent uppehållstillstånd. 5 000 är EU-medborgare.

Efter ukrainarna är det främst vitryssar som kommer, även de söker huvudsakligen tillfälliga uppehållstillstånd. Därnäst indier, kineser och vietnameser

62 000 har fått uppehållstillstånd, 6 700 har fått avslag, 3 000 ansökningar har bordlagts.

Just nu har 300 000 utlänningar tillstånd att stanna i Polen, säger Dudziak.

3 000 har begärt asyl, vilket är en minskning med 60 % sedan förra året. De flesta av dem kommer från Ryssland, Ukraina, Tadzjikistan med flera länder från det forna Sovjetunionen. 1300 har fått avslag, 1600 ansökningar har bordlagts. (wp.pl 17 juli 17)