Långsam försvagning i ekonomin

Detaljhandeln, industriproduktionen och konjunkturen har försvagats något, enligt uppgifter från GUS (Statistiska centralbyrån) i veckan som gick. Det rapporterar TVNs ekonomiredaktion.

Enligt ekonomerna syns nu de första signalerna på att den ekonomiska tillväxten har börjat tappa fart. Det går fortfarande bra, men man talar numera om en måttlig optimism.

Det har varit många månader med bra resultat, men tillväxten blir inte lika imponerande i framtiden, säger den ekonomiske analytikern Bartłomiej Biga.

Flera analytiker spår en tillväxt på knappt 4 % under andra kvartalet. Konsumtionen fortsätter att vara stark, och investeringarna bör öka.

Orsaken till den hittillsvarande tillväxten är det nya generösa flerbarnsbidraget, 500+, som från april 2016 ger 500 złoty per månad till barnfamiljerna. Konsumtionen har höjts avsevärt, men nu kommer bidraget – och därmed familjernas inköp – att ligga kvar på samma nivå. Ingen ökad tillväxt av den anledningen alltså. Och regeringens insatser på byggsidan är otillräckliga, säger Biga. (TVN 23 juli 17)