Ryska duman protesterar mot flytt av krigsmonument

Friluftsmuseum i Ungern, där man samlat alla gamla kommunistmonument. Foto: G. Lindberg.

Duman, det ryska parlamentet, uppmanar president Putin att begära sanktioner mot Polen för nya lagar som stadgar att monument över sovjetiska soldater som under andra världskriget hjälpte till att driva ut nazistiska styrkor ur Polen ska tas bort.

Det handlar om den nya lagen om ”avkommunisering” som förbjuder monument över totalitära regimer.

Duman vill att Putin ska kräva att Polen upprätthåller ett avtal från 1992 om ömsesidigt skyddande av minnesplatser. Det innebär att polackerna sköter om sovjetiska krigskyrkogårdar och monument som rests för att hedra sovjetiska militärer – som inte alltid var så älskade av polackerna; och vice versa.

I Polen menar man att när de ryska soldaterna hjälpte till att befria Polen från den nazistiska ockupationen beredde de samtidigt väg för nästa ockupation – landet styrdes av en Moskvastödd kommunistregim 1945–1989. Intresset för att bevara och restaurera gamla sovjetiska monument har varit ganska begränsat, och genom den nya lagen frigör man sig alltså delvis från avtalet 1992.

Det finns 229 monument som uppförts för att visa tacksamhet mot Röda Armén. De ska enligt statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet) placeras på ett friluftsmuseum sjutton mil öster om Szczecin, ett slags historiskt Skansen för sovjetiska monument. Där vill man placera dem i ett historiskt sammanhang, berätta hur de kom till och vad de betydde. (Polskie Radio och wB 25 juli 17)