Moody’s: Nya domstolslagarna kan öka korruptionen

Regeringens omstöpning av rättsväsendet som hotar domstolarnas oberoende och den pågående konflikten mellan Warszawa och Bryssel kan komma att drabba investeringarna. Det skriver kreditvärderingsföretaget Moody’s i sin senaste rapport.

De planerade reformerna hotar domstolarnas oberoende och maktdelningen i landet, skriver kreditvärderingsföretaget, och därmed finns risk för ökad korruption, vilket påverkar investerarnas förtroende.

EU inte kommer sannolikt inte att vidta några ytterligare åtgärder men att Bryssel inlett en granskning av rättssäkerheten i Polen kan påverka investeringarna negativt, resonerar Moody’s analytiker.

President Andrzej Duda har visserligen stoppat två av de tre kontroversiella lagar som skulle ge regeringspartiet Lag och Rättvisa och justitieminister Zbigniew Ziobro total makt över rättsväsendet. Men de nya förslag han aviserat tror Moody’s inte kommer att skilja sig från de stoppade domstolslagarna i någon avgörande utsträckning, och därmed hotas investeringarna. (Polskie Radio 31 juli 17)