Tusk: Jag känner till Kaczyńskis besatthet sedan decennier

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet.
Foto: wikipedia.

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet och f.d. regeringschef i Polen, har ännu en gång inställt sig hos åklagarmyndigheten för att vittna i en förundersökning om Smolensk-olyckan 2010, då förre presidenten Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom. I kaoset som uppstod efter katastrofen förväxlades kroppsdelar som hamnade i fel kistor inför transporten till Polen, och åklagarmyndigheten utreder nu om någon i Tusks administration har begått tjänstefel.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och bror till den framlidne presidenten, har ofta och med stor känslosamhet hävdat att Tusk måste ställas till svars för flygolyckan. I det här läget är den förre regeringschefen emellertid bara inkallad som vittne. Många uppfattar det som krav på hämnd mot den ständige rivalen Tusk.

Jag har ingenting att frukta, ordförande Kaczyński skrämmer mig inte, sade Tusk efter förhöret.

Samtalen äger rum under civiliserade former och ännu har ingen börjat misshandla mig, skämtade han. Det finns rutiner för hur man agerar i sådana fall, de är desamma idag som då, och de rutinerna har följts. Och därför ska man inte dra några politiska växlar på tragedin. Atmosfären och regeringens agerande lämnar inga tvivel om att rättsväsendet används som verktyg mot rivaler eller mot människor man inte gillar, och jag tillhör nog den gruppen är jag rädd.

I ordförandens och hans medhjälpares ögon ser jag en besatthet som går ut över mig. Jag känner ju Kaczyńskis tvångstankar om konspirationer och komplotter sedan decennier, sade Tusk. Så detta ska ses som ett uttryck för denna besatthet, inte som en logisk och politiska analys. (Rzeczpospolita 3 aug 17)