Nobelpristagaren Miłosz ska inte läsas i skolan

Nobelpristagaren Czesław Milosz.
Foto: Rönnells

I den nya läroplanen för gymnasieskolor finns inte plats för Nobelpristagaren Czesław Miłosz författarskap. Hans poesi nämns varken som obligatorisk eller icke-obligatorisk läsning.

Miłosz var från början faktiskt var med på listan över de böcker som ska läsas på gymnasienivå, rapporterar Radio TOK FM. Men efter den 19 juli 2017 och efter ”konsultationer” har man strukit hans namn från listan och hans ”valda dikter” finns inte längre med som litterär kanon.

Redan år 2011 uttryckte sig parlamentariker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i kritiska ordalag om 1980 års litteraturpristagare. De ville att man under Miłosz-festivalen i Krakow skulle tala om ”hans poesis antipolska innehåll och om hans arbete i det kommunistiska Polens tjänst”.

Man bör naturligtvis analysera och öppet tala om Miłosz samtliga sidor. Men det är tämligen svårt att prata om den moderna polska poesin utan att nämna hans namn. Den ”moderne klassicisten” har satt djupa avtryck i hur man resonerar kring den polska poesin. För flera generationer har hans dikter varit ett moraliskt rättesnöre i livet och den komplicerade verkligheten och för många var han en lärofader i poesiskrivandets ädla konst.

Förra gången som Miłosz var svartlistad – man publicerade inte hans böcker, man läste inte hans verk i skolan – men då var det den kommunistiska regimen som såg honom som persona non grata. Nu är det demokratiskt valda PIS som istället för Nobelpristagaren Miłosz vill låta gymnasielever läsa dikter av Jaroslaw Marek Rymkiewicz – en poet som på sistone gjort sig känd för sin dikt ”Till Jaroslaw Kaczynski”.

Dorota Tubielewicz Mattsson