Färre unga identifierar sig som höger

Den utbredda uppfattningen att polska ungdomar politiskt är kraftigt högerorienterade är inte helt korrekt. Det framgår av en undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Bara 26 % av de svarande i åldersgruppen 18–24 år säger att deras politiska åsikter hör hemma på högerkanten. 28 % hör hemma i den politiska centern och 16 % ser sig som vänstermänniskor.

Man ska komma ihåg att höger och vänster – och center – definitivt inte är detsamma i Polen som i Sverige. Polackerna är överlag betydligt mer konservativa än svenskarna. Katolska kyrkan som är stark i Polen påverkar befolkningen kraftigt i inställningen till aborter, skilsmässor, sexuella minoriteter och jämställdhet.

Polska centerpolitiker kan eventuellt jämföras med svenska kristdemokrater. Polsk vänster ligger en bra bit till höger om svenska centerpartister, polska högerpartier ligger bortom Sverigedemokraterna.

Hela 32 %, alltså nästan var tredje svarande, har inte tagit politisk ställning.

I oktober 2015 – inför det polska parlamentsvalet som gav det konservativa och religiösa Lag och Rättvisa (PiS) makten – gjorde Cbos en sammanställning av flera års opinionsundersökningar och fann att allt fler ungdomar sedan flera år dragit sig längre högerut än tidigare.

Tidigare hade polska ungdomar förklarat sig mindre intresserade av politik, de var inte benägna att ange någon politisk beteckning som de tyckte passade på dem själva, möjligen sade de att de var neutrala eller höll på den politiska mitten (som svenska KD alltså). Denna trend kunde man också notera bland gymnasieungdomar.

Men sedan 2016 sjunker antalet igen, och de i åldern 18–24 år som identifierar sig som höger är nu betydligt färre än i övriga åldersgrupper. Det är fortfarande vanligare att de unga håller sig åt höger än åt vänster, en utveckling som inleddes 2002, då intresset för vänsterpartier började avta. (TVN och wB 11 aug 17)