Macierewicz och hans mörka hemligheter

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, försvarsdepartementet.

Bilden av Macierewicz röda ansikte mot en svart bakgrund utgör det suggestiva omslaget till boken Macierewicz i jego tajemnice (Macierewicz och hans hemligheter) som nyligen gavs ut av journalisten Tomasz Piątek.

Piątek beskriver såväl försvarsministerns kopplingar till Kreml och den organiserade brottsligheten i Ryssland som hans kontakter med Vita Huset.

Macierewicz och hans hemligheter, ny bok av journalisten Tomasz Piątek.

Händelser, personer och fakta ställs samman till hypoteser som är väl förankrade i dokumentationen. Flera chockerande uppgifter har sin förklaring bland Macierewicz kontakter under 1980- och 1990-talen.

De allra flesta uppgifterna har Piątek hämtat ur öppna källor som Polska domstolsregistret eller Nationella minnesinstitutet (IPN), vilket gör hans bok trovärdig.

Macierewicz hävdar att Piąteks bok är en ”kupp” och ett ”laglöst övergrepp på en statlig tjänsteman”. Han har anmält författaren till åklagarmyndigheten. Intressant nog vågar han inte driva ett civilt mål utan gömmer sig bakom statsapparaten. I stället för att på ett trovärdigt sätt förklara sina kopplingar till Putin, hans anhängare och organisationer som verkar för Ryssland, försvagar han den polska armen, avpolletterar människor som kan utgöra ett hot och underminerar Polens ställning inom NATO.

Enligt uppgifter i den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung har också försvarsministerns högra hand på departementet, Bartosz Kownacki, märkliga relationer med Ryssland och har aktivt stöttat Putinregimen. Bland de kontakter Kownacki har haft med pro-ryska organisationer märks Zmiana (Förändring) vars ledare Mateusz Piskorski har anklagats för spionage för Rysslands räkning. Kownacki menar att det är en lögn men hans förklaringar är grumliga.

Och vi tvingas ställa oss den ofrånkomliga frågan: vilka människor är det som styr Polen idag?

Dorota Tubielewicz Mattsson