När hjälpen inte kommer

Förra helgens storm, som orsakade två unga flickors död och stor förödelse, väcker fortfarande känslor. Den här gången på grund av den uteblivna hjälpen från myndigheterna. Regeringen var på semester, de drabbade fick själva röja, hjälpa och stötta varandra. Ett omfattande röjningsarbete pågår fortfarande och de många hundra frivilliga har själva organiserat självhjälpen. Gåvor kommer i strid ström från privatpersoner, icke-statliga institutioner och företag i hela landet.

Vad gör regeringen? Efter fyra dagar dök premiärminister Beata Szydło upp. Försvarsminister Antoni Macierewicz vägrade först att skicka militär hjälp till platsen och påstod senare att ingen bett om det. Inrikesminister Mariusz Błaszczak försöker lägga skulden på den förra regeringen samt på kommunerna. Han anklagar landshövdingen i Pommernregionen, Mieczysław Struk från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), för att inte ha gjort något för att hjälpa de boende i det drabbade området. Inrikesministerns ord har väckt förvåning eftersom Struk sedan flera dagar är mycket engagerad i hjälparbetet, som kan följas på Facebook.

Statligt styrda TVP har lämnat med den osanna uppgiften att militären kommit med all hjälp till de drabbade – vilket kanske skulle ha förvånat dem om de haft ström och kunnat se TVPs nyhetssändningar. Militären och brandkåren kom till platsen först fyra dagar efter stormen.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som under valkampanjen utmålade sig som ”alla polackers parti” och som lovade att ta hand om de svagaste i samhället visar sig nu vara en stor svikare. De svagaste är inte intressanta om de inte röstar på Lag och Rättvisa (PiS) och när de behöver akut hjälp finns regeringen inte där. PiS visar en osedvanlig arrogans mot de drabbade och utnyttjar deras utsatta situation i den politiska kampen mot oppositionen.

Dorota Tubielewicz Mattsson