Polen ökar försvarsanslagen

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker Polens premiärminister Beata Szydło.
Foto: P Tracz, regeringskansliet

Inför det ändrade säkerhetsläget har Natos alla allierade gemensamt intresse av att alliansen bevarar sin säkerhet och effektivitet. Därför har den polska regeringen beslutat att kontinuerligt öka utgifterna för försvaret till 2,5 % av bnp. Det sade premiärminister Beata Szydło på en presskonferens tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Warszawa på fredagen.

Vi lägger redan idag 2 % på försvaret men har skickat en proposition till parlamentet där vi åtar oss att fram till 2030 öka försvarsutgifterna till 2,5 %, sade Szydło.

Under dagen har vi diskuterat hur Nato ska anpassa sig till det ökade hotet i vår region, sade regeringschefen och påminde om beslutet att förstärka Natos östra flank, som fattats vid toppmötet i Warszawa förra sommaren.

Sedan dess har Nato genomfört den största förstärkningen av försvaret sedan slutet av kalla kriget, sade Stoltenberg.

Han underströk att Nato noga kommer att följa Rysslands övning, Zapad 2017 i synnerhet som Ryssland inte visar den transparens som vi enats om inom OSSE.

Polen är ett av de fem länder som redan idag uppfyller Natos mål på minst 2 % av bnp. De övriga är USA, Storbritannien, Grekland och Estland. (Onet.pl och Polskie Radio 25 aug 17)