Högre lön och lägre skatt för låginkomsttagare nästa år

Familjeiminister Elżbieta Rafalska och finansminister Mateusz Morawiecki. Montage: wB.

Det finns behov av en polsk motsvarighet till the American Dream – en polsk dröm som innebär att alla ska ha tillgång till bostad och arbete. Det säger utvecklings- och finansminister Mateusz Morawiecki. Den polska drömmen skulle spräcka glastaken och skapa lika möjligheter för alla – en dröm om en solidarisk republikanism.

Polen behöver ha en stark stat som begränsar inflytandet från de stora företag som har haft alldeles för mycket att säga till om i övergången från planekonomi till marknadsekonomi, säger Morawiecki som också är vice premiärminister. Han är favorit hos Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som bestämmer i Polen, och många tror att Morawiecki blir PiS kandidat i nästa presidentval i stället för den olydige Andrzej Duda.

Från och med nästa år höjs det skattefria beloppet från 6600 złoty (från knappt 16 000 svenska kronor) till 8 000 złoty (drygt 19 000 kr). Fler invånare slipper betala skatt, och ännu fler betalar mindre i skatt, säger Morawiecki.

Idag betalar den som tjänar under 550 złoty/mån (1300 kr) ingen skatt, och nästa år höjs beloppet till 670 złoty (1600 kr). Medborgare med låg inkomst kommer alltså att få det lite bättre.

Under nästa år höjs minimilönerna från 2000 (4800 kr) till 2100 złoty (drygt 5000 kr) eller 13,70 złoty (33 kr) i timmen. Beslutet tas av arbetsmarknadsminister Elżbieta Rafalska nästa vecka.

Pensionerna ska också höjas med 2,4 %. Utöver det vill Rafalska också dra igång ett 500+-program också för pensionärer, men det innebär stora kostnader, och ryms inte i den nuvarande budgeten. Det är också känt att finansministern är synnerligen skeptisk till idén. (Polska Times och wB aug 17)