Moody’s höjer prognosen men Fitch varnar

Den ekonomiska tillväxten i Polen är starkare än beräknat och blir sannolikt 4,3 % i stället för 3,2 % som angavs i den förra prognosen. Det skriver kreditvärderingsinstitutet Moody’s i sin senaste rapport.

Enligt GUS (Statistiska centralbyrån) var tillväxten under andra kvartalet 3,9 % och 4 % under första kvartalet.

Tillväxtfaktorerna fortsätter sannolikt vara positiva under resten av året, skriver Moody’s. Dels handlar det om en solid privat konsumtion och dels om en långsam men stadig återhämtning av investeringarna samt ett snabbare inflöde av bidrag från EU.

Investeringarna ökade enligt GUS med 0,8 % under andra kvartalet, och den inhemska efterfrågan med 5,6 % på årsbasis.

Sammantaget ökar chansen för att budgetunderskottet för tredje året i rad kommer att ligga långt under de 3 % av bnp som EU kräver, skriver kreditvärderingsföretaget.

Kreditbetyget kommer att publiceras den 8 september.

Samtidigt varnar ett annat kreditvärderingsföretag, Fitch, Polen för att de dåliga relationerna med EU kan påverka tillväxten negativt på medellång sikt. På kort sikt påverkar inte eventuella åtgärder från EU den polska tillväxten, men en betydande nedskärning av EU-bidragen till Polen under nästa budgetperiod skulle sänka den ekonomiska tillväxten. De politiska spänningarna kan också skrämma bort utländska investerare. (Polskie Radio och natemat.pl 2/4 sept 17)