Utrikesministern: Vi tar visst emot flyktingar

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr

Under de första sex månaderna har 750 000 ukrainare fått uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Polen. Förra året utfärdade vi 1,2 miljoner visum till ukrainare, och därmed har flera miljarder euro överförts till ukrainska familjer och företag från Polen. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski som svar på den tyske SPD-politikern Martin Schulz kritik mot att Polen inte tar emot sin del av de flyktingar som kommit till Europa.

Så vi hjälper visst invandrare, säger Waszczykowski, som ber Schulz att inte komma med falska uppgifter om Polen i den tyska valdebatten.

Ukrainarna fick i juni rätt att komma till EU utan visum, vilket medfört att många fler än vanligt rest västerut för att söka arbete, bland annat i Polen. Men de som kommer till Polen för att arbeta lättar inte på trycket i de stora flyktinglägren i Italien och Grekland, och utrikesministern väljer att tala om något annat än de flyktingkvoter som EU enats om. Polen accepterade under den förra regeringen att ta emot några tusen asylsökande från flyktinglägren norr om Medelhavet, ett åtagande som regeringen Szydło nu säger blankt nej till. (natemat.pl och wB 4 sept 17)