EU-domstolen godkänner flyktingkvotsystemet

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: P. Tracz, KPRM.

EU-domstolen slog på onsdagen fast att den beslutade omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätten.

Beslutet att fördela 120 000 flyktingar enligt ett visst kvotsystem togs hösten 2015. Ungern, Slovakien och Tjeckien röstade emot och överklagade eftersom beslutet inte var enhälligt. Efter parlamentsvalet i oktober 2015 då regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) övertog regeringsmakten har Polen stött deras protest. Slovakien har emellertid delvis bytt fot och tagit emot ett hundratal flyktingar.

EUs flyktingkommissionär Dmitris Avramopolous välkomnar domen.

Om medlemsländerna nu inte ändrar sin inställning får EU-ledarna överväga om Polen, Ungern och Tjeckien ska dras inför EU-domstolen, säger han. Men dörren är fortfarande öppen och vi måste vara tydliga med att medlemsstaterna nu måste visa solidaritet med de länder som tagit emot många asylsökande.

Premiärminister Beata Szydło, som befinner sig på Ekonomiskt Forum i Krynica,  är missnöjd med domstolens utslag.

Det påverkar inte vår inställning i migrationsfrågan, säger hon. Polen är en lojal EU-medlem och ett land som uppfyller sina skyldigheter som en del av unionen. Vi förväntar oss att behandlas med samma respekt som övriga medlemsländer.

Vi har hela tiden understrukit att en klok och effektiv migrationspolitik måste uppfylla två mål: den får inte äventyra medlemsländernas säkerhet och den måste vara effektiv på så sätt att den hjälper dem som verkligen behöver hjälp, och det verkar som att allt fler stater numera tänker på samma sätt, säger regeringschefen. Vi återkommer inom kort med ett förslag på hur Polen ska intensifiera och utöka sitt stöd till länder i nöd. (Polskie Radio och wB 6 nov 17)