Polens arbetslöshet bland de lägsta i EU

Arbetslösheten i Polen uppgick i augusti till 4,7 % , vilket innebär att 812 000 personer gick utan arbete.

Snittsiffran för hela EU var 7,6 % och i euroområdet 9,1 %, visar färska siffror från EUs statistikbyrå Eurostat.

Högst är arbetslösheten i Spanien, där drygt 17 % står utanför arbetsmarknaden, och lägst i Tyskland som har 3,6 %. (TVP 2 okt 17)