IMF: Tillväxten högre än väntat

Ekonomin i Polen växer med 3,8 % i år och 3,3 % år 2018. Det är den prognos Internationella Valutafonden, IMF, gör i början av oktober. Skillnaden mot prognosen från i våras är att prognosen för i år har höjts från 3,4 % och för nästa år från 3,2 %.

Tillväxten ha vuxit mer än väntat och projekt som medfinansieras av EU har skyndats på, skriver IMF i rapporten.

Inflationen beräknas bli 1,9 % i år och 2,3 % nästa år. (Rzeczpospolita 10 okt 17)