Sänkt pensionsålder slår hårt mot kvinnor

När pensionsåldern nu har sänkts och ansökningarna om pension enligt de nya reglerna kommit in kan man se ett svart framtidsscenario för kvinnor som börjar ta ut pension vid 60 års ålder. Det säger Gertruda Uścińska, ordförande i ZUS (det polska Pensionsverket). I genomsnitt får kvinnorna 1540 złoty (3670 svenska kronor) i månaden, medan männen som arbetar fram till 65 år kommer upp i 2800 złoty (6700 kr).

Och skillnaderna kommer att öka, säger Uścińska till ekonomisajten money.pl. Hittills har skillnaden uppgått till 50 %, men 2037 har den ökat till 80 %.

Över 42 000 personer har ansökt om pension med hänvisning till pensionsreformen som trädde i kraft den 1 oktober, och 55 % av dem är kvinnor.

Av 38 miljoner polacker arbetar bara 16 miljoner och över 9 miljoner tar ut pension, konstaterar money.pl. Polackerna är medvetna om att de som går i pension tidigt riskerar att få svälta och enligt opinionsundersökningarna tror de flesta inte att pengarna kommer att räcka när de går i pension.

Enligt ZUS kommer 410 000 polacker att ha rätt att gå i pension i år, men man räknar med att 70 000 föredrar att fortsätta arbeta, säger Uścińska.

Enligt regeringsbeslut tidigare är minimipensionen 1000 złoty (2400 kr). (money.pl och wB 9 okt 17)